Årsredovisning för Pure Positioning AB (publ)

559082-2689


Räkenskapsåret
2019.01.01 - 2019.12.31


Innehållsförteckning


Förvaltningsberättelse 1
Styrelse och ledning 2
Förteckning aktieägare 2
Eget kapital 3
Resultatdisposition 3
Resultaträkning 4
Balansräkning 5-6
Kassaflödesanalys 7
Noter 8-11
Underskrifter 11